Witamy w wersji demonstracyjnej systemu bankowości internetowej Banku BPS.
Informacje finansowe i dane osobowe zawarte w wersji demonstracyjnej są fikcyjne, a wpisywane przez Państwa informacje i wykonywane operacje nie są zapisywane.
Szczegóły przedstawionej wersji demonstracyjnej mogą różnić się od wersji rzeczywistej pod względem dostępnych funkcji i wyglądu interfejsu użytkownika z powodu stałego rozwoju systemu. Wszelkie kursy walut, stopy procentowe, a także kwoty, podsumowania, nazwy itp. są przykładowe i nie mają związku z produktami oferowanymi przez Bank BPS.

Logowanie do systemu

 

Bezpieczeństwo

Przed wpisaniem swojego identyfikatora i hasła zawsze sprawdź:
  1. Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https
  2. Czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem;
  3. Czy po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla BPS S.A. i jest on ważny, sprawdź warunki poprawności certyfikatu

 
  1. Unikaj korzystania z nieznanych komputerów.
  2. Pamiętaj o zabezpieczeniach antywirusowych swojego komputera
  3. Wpisuj ręcznie adres https://www.ebankbps.pl do paska adresowego przeglądarki

W przypadku wystąpienia błędów certyfikatu przerwij logowanie do systemu i zgłoś problem do Centrum Telefonicznego pod numerami:
0 801 321 456
lub 0 86 216 11 80

Więcej informacji znajdziesz w Instrukcji obsługi aplikacji.ABOUT SSL CERTIFICATES